G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție activ-Măsura 2-2019➠ Apel de selecție activ-Măsura 1

1. Apel de selectie nr. 2 din 2019 - versiune detaliata pentru Masura M1-2A Investitii in sectorul agricol
2. Apel de selectie nr. 2 din 2019 - versiune simplificata pentru Masura M1-2A Investitii in sectorul agricol
3. PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019
4. Ghidul solicitantului pentru accesarea masurii M1-2A Investitii in sectorul agricol
5. FISA MASURII M1-2A
6. Cerere de finantare M1 (4.1a )
7. Cerere de finantare M1 (4.1 )
8. Fisa de evaluare a criteriilor de selectie GE3.2L
9. Fisa de verificarea criteriilor de eligibilitate GE3.1L Masura 1-2A
10. Fisa de verificare a criteriilor de conformitate GE2.1L Masura 1-2 A
11. Fisa de verificare pe terne GE3.8L .Teren Masura 1 -2 A
12. Sectorul pomicol Anexa 2 Studiu fezabilitate Anexa B
13. Sectorul pomicol Anexa 2 Studiu Fezabilitate Anexa C
14. Sectorul pomicol Anexa 2 Studiu Fezabilitate HG 28 din 2008
15. Sectorul pomicol Anexa 2 Studiu Fezabilitate HG 907 din 2016
16.Sectorul pomicol LISTA UAT din ZONE CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE
17. Sectorul pomicol LISTA UAT din ZONELE MONTANE
18. Sectorul pomicol LISTA UAT din ZONE CU CONSTRANGERI SPECIFICE
19. Sectorul pomicol Anexa 4 Anexa 1 la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene
20. Sectorul pomicol Anexa 5 Model Contract finantare sM4.1a
21. Sectorul pomicol Anexa 7 areale STP 4.1a
22. Sectorul pomicol Anexa 8 Lista actelor normative utile
23. Sectorul pomicol Anexa 9 Specificatii Tehnice Costuri standard 4 1a
24. Sectorul pomicol Anexa 10 Instructiuni conditii artificiale PNDR 2020
25. Sectorul pomicol Anexa 11 Lista UAT-ITI
26. Sectorul pomicol Anexa Angajament privind cofinantarea
27. Sectorul pomicol Anexa la Contractul de finantare
28. Sectorul pomicol C1.1 Contract finantare sM4.1a
29. Sectorul pomicol Continut PROIECT cadru infiintare plantatie
30. Sectorul pomicol Valori Costuri Standard si contributie in natura sM 4.1a
31. Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata sau avans M1-2A Investitii in sectorul agricol
32. Declaratie GAL
33. Declaratie produs traditional
34. Sectorul vegetal Anexa 2.1Studiu de Fezabilitate HG 28 din 2008
35. Sectorul vegetal Anexa 2.2 Studiu de Fezabilitate HG 907 din 2016
36. Sectorul vegetal Anexa 2 Studiu de Fezabilitate ANEXA B
37. Sectorul vegetal Anexa 2 Studiu _Fezabilitate ANEXA C
38. Sectorul vegetal UAT CU Zona Constrangeri Semnifictiva
39. Sectorul vegetal UAT CU Zona Constrangeri Semnificativa
40. Sectorul vegetal UAT 2015.03.19 Lista UAT din Zona Constrangeri Specifice
41. Sectorul vegetal UAT 2015.03.19 Lista UAT din Zona Constrangeri Specifice
42. Sectorul vegetal 2015.03.19 - Lista UAT din zonele montane
43. Sectorul vegetal 2015.03.19 - Lista UAT din zonele montane
44. Sectorul vegetal Anexa 4 ANEXA I la Tratat iulie 2015
45. Sectorul vegetal Metodologie Studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare
46. Sectorul vegetal Potential productie vegetala
47. Sectorul vegetal Potential productie zootehnica
48. Sectorul vegetal Anexa 6 Lista Asociatiilor acreditate de Agentia Nationala pentru Zootehnie
49. Sectorul vegetal ANEXA 6 Lista rase autohtone (indigene)
50. Sectorul vegetal Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole
51. Sectorul vegetal Anexa 8 Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
52. Sectorul vegetal Calculator Cod Bune Practici Agricole 1
53. Sectorul vegetal Anexa9 Model Contract de Finantare
54. Sectorul vegetal Anexa 11 Lista actelor normative utile sM 4.1
55. Sectorul vegetal Anexa 12 Instructiuni conditii artificiale accesarea PNDR 2020
56. Sectorul vegetal Anexa 14 Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN)
57. Sectorul vegetal Anexa Angajament UTILIZAREA COFINANTARII
58. Sectorul vegetal Clarificari privind corelarea puterii masinii cu suprafata fermei
59. Planul de finantare Gal Valea Budureasca Componentele a si b
60. Calendar apeluri de selectie - noiembrie 2019