G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție activ-Măsura 2-2019➠ Apel de selecție activ-Măsura 4

1. Apel de selectie nr. 2 din 2019 – versiune detaliata pentru Masura M4-6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale
2. Apel de selectie nr. 2 din 2019 – versiune simplificata pentru Masura M4-6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale
3. Calendar apeluri de selectie - noiembrie 2019
4. Planul de finantare Gal Valea Budureasca componentele a si b
5. PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019
6.Ghidul solicitantului pentru Masura M4-6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale
7.Fisa Masurii M4-6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale
8.Cerere de finantare pentru Masura M4-6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale (1)
9.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie pentru Masura M4-6A - GE3.2L (1)
10.Fisa de verificare a conformitatii pentru Masura M4-6A - GE2.1L (1)
11.Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata pentru Masura M4-6A - forfetar activitati neagricole
12.Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate pentru Masura M4-6A - GE3.1L
13.Fisa de verificare pe teren pentru Masura M4-6A - GE3.8L
14.Anexa 2 - Model Plan de Afaceri - Corespondenta cu submasura 6.2 din National
15.Anexa 3 - Contract de Finantare Pentru Acordarea Ajutorului Financiar Nerambursabil in Conditiile PNDR 2014-2020 C1.1 - Corespondenta cu submasura 6.2 din National
16.Anexa 3 - Instructiuni de plata pentru beneficiarii Masurii M4-6A - Corespondent cu submasura 6.2 din National
17.Anexa 6.1 - Model de declaraţie privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor si intreprinderi mici
18.Anexa 6.2 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis
19.Anexa 6.3 - Declarație pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in intreprindere in dificultate - Corespondenta cu submasura 6.2 din National
20.Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere GAL
21.Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02
22.Anexa 7 - Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii M4-6A - Corespondenta cu submasura 6.2 din National
23.Anexa 8 - Lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructa, modernizarea sau extinderea cladirilor
24.Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat_1
25.Anexa 10 - Lista zonelor cu destinatii eco-turistice_1
26.Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate_1
27.Anexa 12 - INSTRUCTIUNI PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE IN ACCESAREA PNDR 2014-2020 - Corespondenta cu submasura 6.2 din National