G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție activ-Măsura 2-2019➠ Apel de selecție activ-Măsura 5

1. Apel de selectie nr. 2 din 2019 - versiune detaliata pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole
2. Apel de selectie nr. 2 din 2019 - versiune simplificata pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole
3.Calendar apeluri de selectie - noiembrie 2019
4.Planul de finantare Gal Valea Budureasca componenta A si B-M5-6A
5.PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019
6.Ghidul solicitantului pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole
7.Fisa pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole
8.Cerere de finantare pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole_1
9.Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-pentru-Masura-M5-6A-Dezvoltarea-de-activitati-non-agricole-GE3.2L-Fisa-de-evaluare-selectie
10.Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-aferente-Masurii-M5-6A-Dezvoltarea-de-activitati-non-agricol-GE3.1L-Fisa-de-evaluare
11.Fisa-de-verificare-a-conformitatii-pentru-Masura-M5-6A-Dezvoltarea-de-activitati-non-agricole-GE2.1L-Fisa-de-evaluare
12.Fisa-de-verificare-a-conformitatii cererilor de plata avans aferent Masura M5-6A-Dezvoltarea de activitati-non agricole M5_1
13.Fisa-de-verificare-pe-teren-GE3.8L
14.Angajament-privind-utilizarea-cofinantarii-private
15.Anexa-2-STUDIU-de-FEZABILITATE-ANEXA-B
16.Anexa-2-STUDIUL-de-FEZABILITATE-Anexa-C
17.Anexa-2-STUDIUL-de-FEZABILITATE-HG28
18.Anexa-2-STUDIUL-de-FEZABILITATE-HG907
19.Anexa-2.1-SF-Proiectii-financiare-si-indicatori-financiari-pentru-demonstrarea-criteriului-de-eligibilitate-privind-viabilitatea-economica-a-invest
20.Anexa-3-Model-Contract-de-Finantare-pentru-Acordarea-Ajutorului-Financiar-Nerambursabil-in-Conditiile-PNDR-2014-2020-Corespondenta-cu-submasura-6.4-din-National
21.Anexa-5.13-Angajament-privind-utilizarea-cofinantarii-private
22.Anexa-7- Lista-codurilor-CAEN-aferente-activitatilor-care-sunt-eligibile-la-finantare-Corespondenta-cu-submasura-6.4-din-National (1)
23.Anexa-8-Lista-codurilor-CAEN-eligibile-numai-pentru-dotarea-cladirilor
24.Anexa-9-Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat
25.Anexa-10-Lista-zonelor-cu-destinatii-eco-turistice
26.Anexa-11-Lista-ariilor-naturale-protejate
27.Anexa-12-INSTRUCTIUNI-PRIVIND-EVITAREA-CREARII-DE-CONDITII-ARTIFICIALE-IN-ACCESAREA-PNDR-2014-2020
28.Anexa_06.5-Declaratie-GAL
29.Anunt prelungire apel selectie nr. 2 din 2019 pentru măsura M5-6A Dezvoltarea de activități non-agricole -postat la 23.12.2019
30.Anunt prelungire apel selectie nr. 2 din 2019 pentru măsura M5-6A Dezvoltarea de activități non-agricole -postat la 28.01.2020