G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție arhivă Măsura 2-2023

Pentru moment la ***Apel selecție arhivă-Măsura 2-2023*** nu avem informații. Au fost mutate la ***Apeluri de selecție arhivă*** !
1. Apel de selectie nr 2-2023 versiune detaliata pentru M5-6A, publicat la 02.08.2023
3.Calendar apeluri selectie-modificat la 25 iulie 2023
5.PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019-(02.08.2023)
6.Ghidul solicitantului pentru masura M5-6A Dezvoltarea de activitati nonagricole
7.Fisa masurii M5-6A Dezvoltare de activitati non -agricole
8.Cerere de finantare pentru Masura M5-6A-Dezvoltarea de activitati non-agricole
9.Fisa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole GE3.2L Fisa de evaluare selectie_1 (2)
10.Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate aferente Masurii M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricol GE3.1L Fisa de evaluare.
11.Fisa de verificare a conformitatii pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole GE2.1L Fisa de evaluare 15.05.2020.
12.Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata avans aferent Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole M5_1-
13.Fisa de verificare pe teren GE3.8L.
14.Angajament privind utilizarea cofinantarii private-
15.Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B-
16.Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C.
17.Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28.
18.Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907.
19.Anexa 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate privind viabilitatea economica a invest.
20.Anexa 3 Model Contract de Finantare pentru Acordarea Ajutorului Financiar Nerambursabil in Conditiile PNDR 2014 2020 Corespondenta cu submasura 6.4 din National.
21.Anexa 5.13 Angajament privind utilizarea cofinantarii private.
22.Anexa 7 Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare Corespondenta cu submasura 6.4 din National (1)
23.Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.
24.Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat.
25.Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco turistice.
26.Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate.
27.Anexa 12 INSTRUCTIUNI PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE IN ACCESAREA PNDR 2014 2020.
28.Anexa_06.5 Declaratie GAL.
4.Planul de finantare Gal Valea Budureasca componenta A+B si EURI
29.Anunt prelungire apel selectie 2 din 2023 pentru M5-6A Dezvoltarea de activitat nonagricole, fonduri Euri-21.09.2023