G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție arhivă Măsura 5-2021

Pentru moment la ***Apel selecție arhivă-Măsura 5-2021*** nu avem informații. Au fost mutate la ***Apeluri de selecție arhivă*** !
1. Apel de selecție nr. 1 din 2021 - versiune detaliată pentru măsura M5-6A - Dezvoltarea de activități non-agricole - publicat la 13.07.2021
2.Apel de selecție nr. 1 din 2021 - versiune simplificată pentru măsura M5-6A - Dezvoltarea de activități non-agricole - publicat la 13.07.2021
3.Calendar apeluri selecție luna iulie 2021 - 01.07.2021
4.Planul de finanțare GAL Valea Budurească componenta A+ B
5.PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019
6.Ghidul solicitantului pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole
7.Fișa pentru Măsura M5-6A Dezvoltarea de activități non-agricole
8.Cerere de finantare pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole
9.Fisa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole GE3.2L Fisa de evaluare selectie
10.Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate aferente Masurii M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricol GE3.1L Fisa de evaluare
11.Fisa de verificare a conformitatii pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole GE2.1L Fisa de evaluare 15.05.2020
12.Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata avans aferent Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole M5_1
13.Fisa de verificare pe teren GE3.8L
14.Angajament privind utilizarea cofinantarii private
15.Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
16.Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C
17.Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28
18.Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907
19.Anexa 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate privind viabilitatea economica a invest
20.Anexa 3 Model Contract de Finantare pentru Acordarea Ajutorului Financiar Nerambursabil in Conditiile PNDR 2014 2020 Corespondenta cu submasura 6.4 din National
21.Anexa 5.13 Angajament privind utilizarea cofinantarii private
22.Anexa 7 Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare Corespondenta cu submasura 6.4 din National (1)
23.Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
24.Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat
25.Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco turistice
26.Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate
27.Anexa 12 INSTRUCTIUNI PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE IN ACCESAREA PNDR 2014 2020
28.Anexa_06.5 Declaratie GAL