G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție arhivă Măsura 6-2023

Pentru moment la ***Apel selecție arhivă-Măsura 6-2023*** nu avem informații. Au fost mutate la ***Apeluri de selecție arhivă*** !
3. Calendar apeluri selecție luna februarie 2023 - 02.02.2023
4.Planul de finanțare GAL Valea Budurească componenta A+B
5.Fișa Măsurii M6-6B Investiții în infrastructura locală
6.Ghidul solicitantului aferent masurii M6-6B -Investitii in infrastructura locala
7.Cerere de finantare aferenta Masurii M6-6B Investitii in infrastructura locala - Corespondenta cu submasura 7.2 si 7.6 din National
8.Fisa de evaluare a criteriilor de selectie pentru Masura M6-6B - GE3.2L_1
9.Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata pentru Masura M6-6B_1
10.Fisa de verificare a conformitatii pentru Masura M6-6B - GE2.1L_1
11.Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate pentru Masura M6-6B - GE3.1L_1
12.Fisa de verificare pe teren pentru Masura M6-6B - GE3.8L_1
13.Anexa 2 Studiul de Fezabilitate_1
14.Anexa 3 Lista localitati din Zona Montana_1
15.Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiarii publici_1
16.Anexa 4 Recomandari analiza cost-beneficiu_1
17.Anexa 5 Contract de Finantare - C1.1 – SM 7.2_1
18.Anexa 7 Recensamant 2011_1
19.Anexa 8 Potential socio economic de dezvoltare zone rurale_1
20.Anexa 9 Lista aglomerarilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme (in pericol de infringement)_1
21.Anexa 9 Lista localitatilor cu proiecte de investitii in apa neconforme (in pericol de infringement)
22. Declaratie pe propria raspundere masura M6- 6B Investitii in infrastructura locala (formular propriu GAL)
23.Anexa 10 Model HCL privind implementare proiect_1
24. PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019
1. Apel de selecție nr. 1 din 2023 - versiune detaliata pentru măsura M6-6B - Investitii in infrastructura locala - publicat la 10.02.2023
2. Apel de selecție nr. 1 din 2023 - versiune simplificată pentru măsura M6-6B - Investitii in infrastructura locala - publicat la 10.02.2023