G.A.L. Valea Budureasca

M2-6B-Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor-Anexa 6

Pentru moment la ***M2-6B-Investiții în infrastructura socială și integrarea romilor-Anexa 4*** nu avem informații. !
Proiect social - comuna Tomșani