G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție arhivă Măsura 3-2023

Pentru moment la ***Apel selecție arhivă-Măsura 3-2023*** nu avem informații. Au fost mutate la ***Apeluri de selecție arhivă*** !
Apel de selectie nr 2-2023 versiune simplificata pentru M5-6A, publicat la 02.08.2023
Apel selectie nr 3-2023 versiune simplificata pentru M5-6A, publicat la 23 .11.2023
Apel selectie nr 3 din 2023 versiune detaliată pentru M5-6A, publicat la 23.11.2023
Calendar lansari apeluri de selectie noiembrie 2023 din 21.11.2023
Planul de finantare Gal Valea Budureasca componenta A+B si EURI
PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL VALEA BUDUREASCĂ -versiunea 03 din 20.02.2019
Ghidul solicitantului pentru masura M5-6A Dezvoltarea de activitati nonagricole
Fisa masurii M5-6A Dezvoltare de activitati non-agricole
Cerere de finantare pentru Masura M5-6A-Dezvoltarea de activitati non-agricole
Fisa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole GE3.2L Fisa de evaluare selectie_1 (2)
Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate aferente Masurii M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricol GE3.1L Fisa de evaluare
Fisa de verificare a conformitatii pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole GE2.1L Fisa de evaluare 15.05.2020
Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata avans aferent Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole M5_1
Fisa de verificare pe teren GE3.8L
Angajament privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B.
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C.
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28.
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907.
Anexa 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate privind viabilitatea economica a invest.
Anexa 3 Model Contract de Finantare pentru Acordarea Ajutorului Financiar Nerambursabil in Conditiile PNDR 2014 2020 Corespondenta cu submasura 6.4 din National.
Anexa 5.13 Angajament privind utilizarea cofinantarii private.
Anexa 7 Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare Corespondenta cu submasura 6.4 din National (1)
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat.
Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco turistice.
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate.
Anexa 12 INSTRUCTIUNI PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE IN ACCESAREA PNDR 2014 2020.
Anexa_06.5 Declaratie GAL