G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție arhivă Măsura 5-2021-2

Pentru moment la ***Apel selecție arhivă-Măsura 5-2021-2*** nu avem informații. Au fost mutate la ***Apeluri de selecție arhivă*** !
Apel de selecție nr. 2 din 2021 - versiune detaliată pentru măsura M5-6A - Dezvoltarea de activități non-agricole - publicat la 17.09.2021
Apel de selecție nr. 2 din 2021 - versiune simplificata pentru măsura M5-6A - Dezvoltarea de activități non-agricole - publicat la 17.09.2021
Calendar apeluri selecție luna septembrie 2021 - 31.08.2021
Planul de finanțare GAL Valea Budurească componenta A+B-14.09.2021
PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019.
Ghidul solicitantului pentru Masura M5-6A Dezvoltarea de activitati non-agricole-14-09-2021
Fișa pentru Măsura M5-6A Dezvoltarea de activități non-agricole-14-09-2021
Cerere de finantare pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole-14-09-2021
Fisa de verificare a criteriilor de selectie pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole GE3.2L Fisa de evaluare selectie-14-09-2021
Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate aferente Masurii M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricol GE3.1L Fisa de evaluare-14-09-2021
Fisa de verificare a conformitatii pentru Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole GE2.1L Fisa de evaluare 15.05.2020.
Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata avans aferent Masura M5 6A Dezvoltarea de activitati non agricole M5 1
Fisa de verificare pe teren GE3.8L-14-09-2021
Angajament privind utilizarea cofinantarii private-14.09.2021
Anexa 2 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG28
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907
Anexa 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate privind viabilitatea economica a invest
Anexa 3 Model Contract de Finantare pentru Acordarea Ajutorului Financiar Nerambursabil in Conditiile PNDR 2014 2020 Corespondenta cu submasura 6.4 din National
Anexa 5.13 Angajament privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 7 Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare Corespondenta cu submasura 6.4 din National (1)
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat
Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco turistice
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12 INSTRUCTIUNI PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE IN ACCESAREA PNDR 2014 2020
Anexa 06.5 Declaratie GAL