G.A.L. Valea Budureasca

Componența parteneriatului

PARTENERI PUBLICI
 Nr. crt Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
 1  COMUNA CALUGARENI  Comuna Călugăreni, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 2  COMUNA VADU – SĂPAT  Comuna Vadu – Săpat, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 3  COMUNA FÎNTÎNELE  Comuna Fîntănele, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 4  COMUNA TOMŞANI  Comuna Tomşani, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 5  COMUNA COLCEAG  Comuna Colceag, judeţul Prahova  Administraţie publică
 6  COMUNA FULGA Comuna Fulga, Judeţul Prahova   Administraţie publică
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 20,69%
    PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
 Nr. crt Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
 1  PFA BERCARU C. IULIANA NICOLETA   Comuna Tomşani, sat magula, nr. 230, judeţul Prahova  Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
2 I.I PÎNDARU M. GEORGIANA PETRICA Comuna Tomşani, sat Loloiasca, nr. 300, judeţul Prahova Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
3 PFA TUDOSE L. MIHAI EUGEN Comuna Tomşani, sat Loloiasca, nr. 232, judeţul Prahova Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
4 PFA DUMITRU DANIEL – MIHAI Comuna Tomşani, sat Tomşani, nr. 7J, judeţul Prahova Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
5 I.I. VIULEŢ I.S. GEORGIANA ANDREEA Comuna Călugăreni, sat Călugăreni, nr. 638, judeţul Prahova Creşterea ovinelor şi caprinelor
6 I.I. CHIVU DANIEL FLORIN Comuna Fulga, sat Fulga de Sus, nr. 690, judeţul Prahova Creşterea bovinelor de lapte
7 PFA PANAIT DANIELA GAFTONA Comuna Fulga, sat Fulga de Jos, nr. 254, judeţul Prahova Creşterea bovinelor de lapte
8 I.I. ZAMFIR N. LEON – NICOLAE Comuna Fulga, sat Fulga de Jos, judeţul Prahova Fabricarea produselor de morărit
9 I.I. ELENA COMAN – AGRICULTURĂ Comuna Colceag, sat Inoteşti, nr. 610, judeţul Prahova Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
10 SOCIETATEA AGRICOLĂ PODGORIA Comuna Vadu-Săpat, sat Vadu – Săpat, judeţul Prahova Exploatare agricolă a pământului, animalelor şi a altor mijloace de producţie pentru realizarea de produse agricole şi de mică industrie, prelucrarea şi valorificarea produselor realizate, precum şi prestări de servicii
11 C.M.I. STRATULAT P. EMILIA Comuna Fîntănele, sat Fîntănele, judeţul Prahova Cabinet medical individual – medicină de familie
12 SC OMEGA SERV SRL Mizil, Str. Mihai Bravu, nr. 193, Bl. 193, Ap. 3, judeţul Prahova, punct de lucru Comuna Fîntânele Activităţi în ferme mixte combinată cu creşterea animalelor
13 SOCIETATEA AGRICOLĂ AGRO VITIS FÎNTÂNELE Comuna Fîntânele, judeţul Prahova Exploatare agricolă a pământului, animalelor şi a altor mijloace de producţie pentru realizarea de produse agricole şi de mică industrie, prelucrarea şi valorificarea produselor realizate, precum şi prestări de servicii
14 SC PISCICOLA SRL Comuna Fulga, judeţul Prahova Acvacultură în ape dulci
15 SC LUCAGROS INVEST SRL Comuna Colceag, sat Colceag, nr. 243, judeţul Prahova Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
16 SC TAPIMOB STAR SRL Comuna Colceag, sat Inoteşti, nr. 1A, judeţul Prahova Fabricarea de mobilă
17 SC GAROMI INTERCONS SRL Comuna Colceag, sat Inoteşti, nr. 495, judeţul Prahova Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
18 SC LOLO CITI BAR SRL Comuna Tomşani, sat Loloiasca, nr. 91, judeţul Prahova Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
19 PFA MARIN I. NICOLETA Comuna Tomşani, sat Magula, nr. 79, judeţul Prahova Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
20 SC DIVERTAS M SRL Comuna Vadu – Săpat, sat Ungureni, nr. 578, judeţul Prahova Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 68,97%
    PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
 Nr. crt Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
 1  PAROHIA ADORMIRII MAICII DOMNULUI MAGULA  Comuna Tomşani, sat Magula  Unitate de cult religios
2 ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE „VĂLENI – BRĂTIENI – TOMŞANI” Comuna Tomşani, sat magula, judeţul Prahova Forma asociativa
cresterea animalelor
3 ASOCIAŢIA LEGIO LEX POPULI Filipeştii de Târg, sat Mărginenii de Jos, judeţul Prahova, sucursala în Comuna Fulga Reprezintă minorităţile

PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 10%